Dy publikimet e reja

Më 20 tetor dolën dy botime të reja në rrallën e publikimeve të shkollës Austriake.
Libri i 11 që botuam titullohet „ Shqipëria, përshkrim i vëndit dhe njerëzve” i autorit Georg von Gyurkovics. Libri u botua për herë të parë më 1881 dhe përshkruan shumë qartë situatën në ish zonat e kolonisë shqiptare. Qyteti i Shkodrës përshkruhet në detaje ashtu si udhëtimet e tij në Prizren, Mirditë dhe në Shqipërinë e mesme. “Përshkrimi i vëndit dhe njerëzve” është bërë direkt nga vëzhgimet e tij, vëzhgime të cilat në fillim të vitit 1880 e afronte Shqipërinë e panjohur para një publiku të gjerë. Deri më sot Shqipëria e Guyrkovic është një histori udhëtimi tërheqëse dhe jep një vështrim autentik nga syri i një qytetari të europës qëndrore, që në atë kohë ishte pjesë e vëndeve ballkanike osmane. Falenderimet e përzemërta shkojnë për shoqërinë “Austriake-Shqiptare” në Vjenë, e cila mori përsipër koston e botimit të këtij vëllimi. Vëllimi ka 120 faqe dhe kushton 800 lek/6,5 euro.

Njëkohësisht kemi botuar edhe një vëllim tjetër, autorja është zëvëndës drejtorsha jonë Sidita Bazhdari. Tema e punimit të saj të diplomës është “Vetëvlerësimi-si rast studimi shkolla Austriake “Peter Mahringer”. Në këtë botim sqarohet procesi i vetëvlerësimit e pasqyruar shumë qartë me shëmbullin e shkollës sone. Vëllimi është në gjuhën shqipe, gjithashtu jepet edhe një përmbledhje në anglisht dhe gjermanisht e menduar si pasthënie ku njëra është nga mbikqyrësja e punimit të diplomës Dr. Drita Kruja. Vëllimi ka 52 faqe dhe kushton 500 lek/4 euro.

Të dy librat përfshihen në rrallën e botimeve të shkollës Austriake.

Tashmë të publikuara:
Në gjuhën gjermane:
Nr. 1: Theodor Anton Ippen: Skutari und die nordalbanische Küstenebene (1907); Februar 2010 (56 Seiten, 500 Lek / 4 €)
Nr. 2: Franz Nopcsa: Haus und Hausrat im katholischen Nordalbanien (1907); März 2010 (88 Seiten, 600 Lek / 4,50 €)
Nr. 4: Konstantin Jireček: Albanien in der Vergangenheit und Skutari und sein Gebiet im Mittelalter; Oktober 2010 (60 Seiten, 500 Lek / 4 €)
Nr. 5: Maximilian Lambertz: Zwischen Drin und Vojusa. Märchen aus Albanien; Februar 2012 (76 Seiten, 600 Lek / 4,50 €)
Nr. 6: Karl Steinmetz: Eine Reise durch die Hochländergaue Oberalbaniens (1904); Oktober 2012 (62 Seiten, 500 Lek / 4 €)
Nr. 7: Lovro Mihačević: Durch Albanien. Reise-Eindrücke (1913); März 2013 (140 Seiten, 900 Lek / 7 €)
Nr. 8: Emirjola Kashi: Informatikunterricht in der österreichischen technischen Auslandsschule in Albanien. Probleme und Lösungsansätze; September 2013 (158 Seiten, 1.000 Lek / 7,50 €)
Nr. 9: Franz Nopcsa: Das katholische Nordalbanien. Eine Skizze (1907); Oktober 2013 (70 Seiten, 600 Lek, / 4,50 €)
Nr. 11: Georg von Gyurkovics: Albanien. Schilderungen von Land und Leuten (1881); Oktober 2014 (120 Seiten, 800 Lek / 6,50 €)

Në gjuhën shqipe:
Nr. 3: Theodor Anton Ippen: Shkodra dhe Ultësira bregdetare e Shqipërisë së Veriut (1907); Prill 2010 (52 faqe, 500 Lek / 4 €)
Nr.12: Sidita Bazhdari: Vetevlerësimi. Matja e cilesise se menaxhimit. Rast studimor Shkolla Austriake ‘Peter Mahringer’; Tetor 2014 (52 faqe, 500 Lek / 4 €)

Në të dy gjuhët:
Nr. 10: Markus Offner (Hrg.): Weiß-Schwarz und Schattenlichter. Ein Porträt der Stadt Shkodra. Zi-Bardh dhe Hije Dritë. Një portret i qytetit të Shkodrës; April 2014 (94 Seiten A4, 1.200 Lek / 9 €)

20.10.2014, Manfred Tagini

2014 10 20 Schriftenreihe 11

2014 10 20 Schriftenreihe 12