Youth Start European Entrepreneurship Award 2015

Shkolla Austriake “Peter Mahringer” ishte e pranishme më date 6.11.2015 në “Youth Start Enterpreneurship Summit and Award“, aktivitet i cili u organizua në Budapest, Hungari. Shkolla jonë kishte si detyrë që me anë të planit të biznesit „Nature Rocks“ të përfaqësonte shkollën tonë si dhe Shqipërinë mes shumë vendeve tjera të Europës.
Shkolla Austriake u përfaqësua nga mësuesi Mag. Gernot Scheffknecht, udhëheqës i projektit, dhe nxënësja Loren Ujkashi, menaxhere e projektit të grupit nga klasa 4aS5. Gjatë dy ditëve të konkurimit, përfaqësuesit tanë morën pjesë në konferenca dhe workshope me temë kryesore „Si te jesh një sipërmarrës i suksesshëm.“

Loren Ujkashi (4a), 12.11.2015

12185195_10205327333448459_4677055753358943960_o

12193553_10205323337668567_4291092455940596111_n

IMG_5297

IMG_5317