Workshopi i menaxhimit të cilësisë pedagogjike

Që në javën e parë të këtij viti shkollor, më 6 dhe 7 Shtator 2012, u organizua në shkollë një Workshop për planifikimin e zhvillimit të shkollës. Ky Workshop u drejtua ashtu si vitet e kaluara nga Mag. Auguste Seidl, drejtore e Institutit për zhvillim dhe menaxhim shkollor në Shkollën e Lartë Pedagogjike në Steiermark në Graz. Kolektivi punoi në mënyrë intensive në pikat kryesore për zhvillimin e mëtejshëm të Shkollës Austriake dhe gjithashtu hartoi masa për vitin e ardhshëm shkollor 2012/2013. Puna e vazhdueshme për ruajtjen e cilësisë dhe zhvillim të mëtejshëm është bërë një përbërës thelbësor i sistemit shkollor austriak.

Falenderojmë Ministrinë Austriake të Arsimit, e cila financoi aktivitetin për menaxhimin e cilësisë pedagogjike (PQM) dhe udhëheqësen e këtij aktiviteti, Mag. Auguste Seidl.

Gerlinde dhe Manfred Tagini

Foto