Projekti i mjedisit i klasës 9A

Fakti që nxënësit e një shkolle teknike interesohen edhe për natyrën, tregon ndërtimi i

një kopështi për barishte në formë spirali në shkollë.

Gjatë shëtitjeve të mija në rrethinat e Shkodrës zbuloja barishtet e ndyshme, që rriten këtu.
Kështu lindi ideja për ndërtimin e një spirali për barishte në kopështin e shkollës, për të cilin u
gëzuam unë dhe klasa ime.
Djemtë e fortë të klasës ishin menjëherë të gatshëm që në kohën e tyre të lire të ndërtojnë
spiralin, vajzat u morën me mbjedhjen e farave.

Me anë të formës së saj i jep mundësi kjo strukturë në formë spirali që në një hapësirë të
vogël të jetë një strukturë optimale për barishte të ndryshme.
Gurët natyrorë do të vendosen në shtresa muri të thatë dhe ruajnë energjinë diellore gjatë ditës
dhe krijojnë kështu një klimë të përshtatshme.
Margit Herta

Fotot në vijim tregojnë nxënësit e zellshëm dhe secilin hap të punës.

Foto