Dorëzimi i Overhead-Projektorëve në Drejtorinë Arsimore Shkodër

Me 24. Nëntor 2011 u mundësua dorëzimi i disa projektorëve në Drejtorine Arsimore Shkodër si ndihmë nga Kryqi i Kuq Rinor Austriak nga Amstetten dhe Waidhofen/Ybbs (shih tekstet në faqen zyrtare shkollës të datave 10.11. dhe 23.11.2011). Drejtoresha e Arsimit Shkodër ,Znj. Atrida Ferketi, falenderoi zyrtarisht Nëndrejtoreshen Sidita Bazhdari dhe Z. Manfred Tagini për dhuratën.

Sidita Bazhdari und Manfred Tagini

Foto