Dhurimi ushqimeve në shkollën „Beato Zeferino“ në Shkodër

Me 22 Shkurt 2012 një delegacion i shkollës Austriake „Peter Mahringer“ vizitoi shkollën „Beato Zeferino“ në Shkodër. Shkolla që ka 5 klasa të ciklit fillor dhe një klasë kopështi, së bashku me një shkollë të ngjashme në Pogradec, janë një nga dy shkollat në Shqipëri, të cilat janë ndërtuar qëllimisht për nevojat e Romëve dhe komunitetit egjipian. Shkolla ekziston që prej më shumë se 10 vitesh, një shkollë e cila i ofron shumë familjeve për herë të parë mundësinë që fëmijët e tyre të mësojnë të shkruajnë dhe të lexojnë. Shkolla organizon edhe ndihmë mjekësore dhe ofron drekë për të gjithë nxënësit –një shërbim, i cili është një ndihmë shumë e madhe për familjet që jetojnë në marrëdhënie të vështira sociale.

Vizitorët u pritën nga drejtoresha Havajana Tabaku dhe Angelo Argese nga urdhri i Kapucinëve (i cili e mbështet në mënyrë të konsiderueshme shkollën ).Drejtore Gerlinde Tagini, nëndrejtore Sidita Bazhdari dhe Manfred Tagini patën mundësi të informohen mbi projektin dhe t’i jepnin shkollës ushqimet e dhuruara nga ORA Austri. Havajana Tabaku dhe Angelo Argese falenderuan në emër të nxënëseve dhe nxënësve të shkollës „Beato Zeferino“ për ndihmën nga Austria. Falenderojmë ORA Austria për ndihmën e tyre. Falenderimi vjen nga shkolla„Beato Zeferino“ dhe në emër të shkollës Austriake „Peter Mahringer“, të cilët kanë planifikuar dhe organizuar dorëzimin e ushqimeve

Gerlinde Tagini, Sidita Bazhdari, Manfred Tagini

Foto