Data të rëndesishme

Datat e rëndësishme 2015/16

14.09.2015 Fillimi i shkollës
22.09.2015 Takim me mësuesit kujdestar 8A, 8B und 9C
23.09.2015 Provim me shkrim matura austriake– vjeshta sesioni i parë
24.09.2015 Kurban Bajram (pushim)
01.10.2015 Provim me gojë matura austriake– vjeshta sesioni i parë
13.10.2015 Takim me prind
19.10.2015 Dita e Nënë Terezës (pushim)
30.11.2015 Pushim (e hëna pas festës së pavarësisë)
08.12.2015 Dita e Rinisë (unterrichtsfrei)
24.12. 2015 der 04.01.2016 Pushimet e Krishtlindjeve
14.03.2016 Dita e Verës (pushim)
21.03 – 28.03.2016 Pushimet e pashkëve
14.04.2016 Dita e dyerve të hapura
22.4.2016 Dita e fundit për regjistrimin në maturën austriake për nxënësit, të cilët kanë përfunduar vitin e 5 para vitin shkollor 2015/16
02.05.2016 Pushim (pashkët ortodokse)
04.05.2016 Takim me prind
06.05.2016 Mbarimi i mësimit për klasat e 5
09.05./10.05 Prezantimet e punimeve të diplomës të vitit shkollor 2015/16
18.05. Provimi i maturës në teori profesionale “Sisteme informacioni” (matura austriake)
26.05. Dita e fundit e çregjistrimit nga provimet e maturës austriake
27.05.2016 Mbarimi i mësimit për klasat e 4 (S5)
31.05.2016 Provimi i pranimit – faza e 1
04.06. – 30.06 Faza e provimevetë maturës austriake
04.06. Matura shqiptare: gjuha e huaj
06.06. Provime kompensues (matura austriake)
nga 06.06. deri 08.06. Provimet me gojë të maturës austriake
10.06.2016 Mbarimi i mësimit për klasat e 9/shkolla 9-vjeçare
11.06. Matura Shqiptare: Gjuhë dhe letërsi shqipe
16.06.2016 Festa e mbylljes së vitit
17.06.2016 Mbarimi i mësimit
17.06. Matura Shqiptare: Matematikë
24.06. Matura Shqiptare: Lëndë me zgjedhje