Prezantimi i shkollës sonë në institucionet e rrethinave të Shkodrës

Me leje të drejtores së Drejtorisë Rajonale Arsimore Shkodër, Atrida Ferketi, shkolla jonë vizitoi më 19 Mars 2012 disa shkolla në rrethinat e Shkodrës. Brilanda Fishta, Manfred Tagini dhe dy nxënëse Alma Deja (3a, nga Mjeda) dhe Paula Gjergji (1b, nga Pistulli) prezantuan shkollën „Peter Mahringer“ në shkollat 9 vjeçare në Renc, Guri i Zi, Shëlqet, Pistull, Mjedë, Vau i Dejës dhe Barbullush.

Manfred Tagini

Foto