Prezantimi i shkollës sonë përreth Shkodrës

Me datë 4 Prill 2014 ne bëmë disa vizita në disa shkolla të rrethit Shkodër të pajisur me leje nga Drejtoresha e DAR në Shkodër. Brilanda Fishta dhe dy nxënëset Jona Aliku dhe Elefteria Dardeli (2A) prezatuan shkollën „Peter Mahringer“ në shkollat 9-vjeçare “Adem Haxhija” në Postribë/Ura e Mesit në shkollat në Drisht, Myselim-Mes dhe Bardhaj si dhe shpërndanë ftesat për „Ditën e Dyerve të Hapura“.

Manfred Tagini

2014 04 04-1 06 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Ura e Mesit-Postribe

2014 04 04-1 32 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Bardhaj

2014 04 04-1 31 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Bardhaj

2014 04 04-1 30 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Bardhaj

2014 04 04-1 29 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Bardhaj

2014 04 04-1 26 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Bardhaj

2014 04 04-1 22 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Myselim-Mes

2014 04 04-1 17 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Drisht

2014 04 04-1 12 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Ura e Mesit-Postribe

2014 04 04-1 09 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Ura e Mesit-Postribe

2014 04 04-1 07 Shkodra - ÖS - Schulpräsentation Ura e Mesit-Postribe