Preznatimi i shkollës sonë përreth Shkodrës

Me datë 21 Mars 2013 ne bëmë disa vizita në disa shkolla të rrethit Shkodër. Edhe në këtë rast patëm lejen nga Drejtoresha e DAR në Shkodër, Atrida Ferketi dhe nga Zyrat Arsimore në rrethe. Manfred Tagini dhe dy nxënëset Xheronina Rrotani (2b, nga Bushati) dhe Orsola Simoni (2a, nga Vau i Dejes) prezatuan shkollën „Peter Mahringer“ në shkollat 9-vjeçare në Rrenc, Guri i Zi, Juban, Vukatanë und Kuç dhe të dorëzonin ftesat për „Ditën e Dyerve të Hapura“.

Manfred Tagini