Rregjistrimi

Regjistrimi:

Provimi i dytë i pranimit për klasën e 8 zhvillohet më 4.9.2014 në orën 10:00, Në këtë datë zhvillohet edhe provimi për pranimin në klasën e 9.

2014 04 09 001 Shkodra - ÖS -  Plakat neu