Konkursi i fjalimit më të bukur në 2011

Fillimisht duhej të ishte diçka shumë madhe: Një konkurs ndërkombëtar i fjalës më të bukur me shumë faza dhe me një finale në Austri.

Pas një zmbrapje të organizatorëve, ky konkurs u kthye në një aktivitet të brendshëm shkollor nga vitet e para deri të treta, megjithëse sipas rezultateve ata nuk do t′i ishin frikësuar fare një konkurrence ndërkombëtare.

Në kategorinë e viteve të para zuri vendin e parë Amela Mraja me temën „Bota më përket mua“. Ajo trajtoi situatën e rinisë në Shqipëri duke pasë parasysh historinë emocionuese të viteve të fundit në vendin e saj.

Izmir Alibashi, fituesi i viteve të dyta foli për „Stacionet e jetës sime“ dhe tematizoi ndryshimet personale në jetën e tij.

Edmira Shqau, fituesja e çmimit në vitet e treta, trajtoi po ashtu temën „Stacionet e jetës sime“ dhe në mënyrë shumë origjinale zgjodhi formën e një letre për shoqen.

Fituesit fituan udhëtime tërheqëse, të dhuruara nga shkolla: Amela dhe Edmira do të udhëtojnë për në Austrinë e Sipërme, Izmiri do të udhëtojë në Stamboll.

Mag. Wolfgang Ludwig