PROJEKTI “ DITËT E TAKIMIT” – në teatrin “ Migjeni”

Grupi i vallëzimit i Shkollës Austriake dhe i korit të gjimnazit Hermogor/ Austri entuziasmuan publikun e panumërt të teatrit “ Migjeni” me një eksperiment:

 

Kërcimtaret dhe kërcimtarët lëvizin sipas muzikës së ndjeshme vokale të performuar nga kori.

Në këtë koncert kori shfaqi larmishmërinë e madhe të reportorit të tij; përveç këngëve tradicionale, këngëve internacionale u performuan edhe dy këngë artistike të kompozitorëve austriak Schubert dhe Haydn. Megjithatë pika kulmore e koncerit u arrit kur drejtuesi i kori, Hans Hubmann, këndon së bashku me korin një këngë shqiptare që ishte studiuar enkas për këtë mbrëmje.

Foto