PROJEKTI “ DITËT E TAKIMIT” – në Shkolla “ Peter-Mahringer”

martën 28.4.09 nxënësit dhe nxënëset e Gjimnazit Hermagor vizitojnö së bashku me mësuesit dhe shoqëruesit e tyre Shkollën “ Peter-Mahringer”.

Duke patur mbështetjen e multimedias, të dyja palët tregojnë veçoritë e zonës së tyre. Më pas në kuadër të një “Pyetsori rreth Austrisë” , jepet mundësia që të prezantohet vetvetja dhe vendi në të cilin jetojnë. Pas lojës miqve nga Austria i prezantohet qyteti i Shkodrës nga nxënësit dhe nxënëset e klasës së parë.

Foto