Prezantimi i zyrës së Bashkimit Europian (EUIC) në klasat 3A dhe 3B

Me 16. Shkurt patëm mundësi t’i urojmë mirëseardhjen në shkollën tonë z. Ermir Hoti dhe znj.Miriam Neziri Agoni nga European Union Information Center (EUIC), zyrës së Bashkimit Europian në Shkodër. Zoti Ermir Hoti, drejtori i zyrës së BE, bëri një prezantim të historisë dhe të institucioneve të Bashkimit Europian për të dy klasat e treta të shkollës sonë. Në fund të prezantimit pati një debat të gjallë, ku ndër të tjera u tematizua edhe çështja e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian si dhe kriza e kësaj kohe në disa prej vendeve anëtarë të BE-së.Në emër të shkollës Sidita Bazhdari, Wolfgang Ludwig (3B) dhe Manfred Tagini (3A) falenderuan zyrën e BE-së për prezantimin interesant.

Manfred Tagini

Foto