Praktikë – Universiteti Teknik i Vjenës

Në kuadër të qëndrimit tij të shkurtër në shkollë, zoti Mag. Hans Kainz nga Universiteti Teknik i Vjenës pati mundësinë të njohë specifikën e një shkollë Austriake, që funksionon jashtë Austrisë. Nxënësit gjithashtu patën mundësi të njohin sistemin universitar austriak dhe në veçanti të njihen me sistemin e Universitetit Teknik të Vjenës dhe degët e tij. Praktika e Mag. Hans Kainz ishte një kontribut tjetër në bashkëpunimin me Universitetin Teknik të Vjenës, bashkëpunim që ekziston që në vitin 2009. Praktika u zhvillua në kuadër të një projekti të Ministrisë Austriake së Arsimit, i cili i ofron mësuesave mundësinë të njihen me metodat specifike të mësimdhënies në shkollat austriake jashtë Austrisë si dhe me kulturën e vendit ku ata janë ngritur.

Gerlinde Tagini

Foto