PQM – 8.9-9.9.2011

Që në javën e parë të vitit të ri shkollor, më 8 dhe 9 Shtator 2011, u organizua nga shkolla një Workshop për planifikimin e vitit shkollor. Ky seminar u drejtua si vitin e kaluar nga Mag. Auguste Seidl, drejtore e institutit për zhvillim dhe menaxhim shkollor në shkollën e lartë pedagogjike në Steiermark në Graz. Gjatë dy ditëve të seminarit, kolegiumi punoi intensivisht për vënien e synimeve për zhvillimin e mëtejshëm të shkollës Austriake dhe për masat për vitin e ardhshëm shkollor 2011/2012.

Foto