Menaxhimi i cilësisë pedagogjike (PQM)

Nga data 30 Nëntor deri më 2 dhjetor 2011, paralelisht me takimin e drejtorëve të shkollave austriake nëpër botë, u zhvillua një trajnim i organizuar nga Ministria e Arsimit Austriake (BMUKK) në lidhje me menaxhimin e cilësisë pedagogjike. Përveç kolegeve dhe kolegëve të shkollës Austriake në Stamboll dhe Pragë si dhe të të dy shkollave Austriake në Budapest, nga shkolla Austriake „Peter Mahringer“ në Shkodër morën pjesë Brilanda Fishta dhe Manfred Tagini. Shkëmbimi intensiv i përvojave ishte me siguri një hap i rëndësishëm, i cili mbështet në mënyrë të konsiderueshme një zhvillim të mëtejshëm të cilësisë së pedagogjike edhe në shkollën tonë.

Brilanda Fishta dhe Manfred Tagini

Foto