Nxënësja Liana Shpani korr sërish sukses në olimpiadën e Matematikës

Pasi nxënësja jonë, Liana Shpani (klasa 9a) mori pjesë në Qeshor të vitit 2012 në Junior Balkan Mathematic Olympiad (JBMO ) në Veria, Greqi, ku zuri vendin e tretë dhe mori medaljen e bronzit në kategorinë e tij (shih artikullin e 15 Tetori 2012 të faqes sonë zyrtare), korri Liana sërish sukses: Në olimpiadën e matematikës të këtij viti shkollor Liana zuri vendin e parë midis klasave të 9 në të gjithë Shqipërinë si dhe konkurroi me nxënës të klasave të 10, ku zuri vendin e 5 shumë të respektuar. Drejtore Direktorin Gerlinde Tagini dhe nëndrejtore Sidita Bazhdari e përgëzuan Lianën me datë 15 Mars për këtë sukses të madh.

Gerlinde Tagini