Doli botimi i ri nga shkrimet e Shkollës Austriake

Si botim i gjashtë nga rradha e shkrimeve të Shkollës Austriake u botua një vëllim nga Karl Steinmetz. Titulli është “Një Udhëtim përmes trevave të Malësisë së Shqipërisë së Sipërme“ dhe u publikua në Sarajevë në 1904. Libri është përshkrimi i një udhëtimi bërë disa vite para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe dokumenton një shëtitje në këmbë e autorit Steinmetz në Shipërinë e Veriut. Publikimi i gjashtë nga rradha e shkrimeve të Shkollës Austriake përmban 62 faqe, kushton 500 Lek (ose 4 €) dhe kushdo mund ta blejë tek shkolla.

Tashmë publikuar në gjuhën gjermane janë:

Nr. 1: Theodor Anton Ippen: Skutari und die nordalbanische Küstenebene (1907); Februar 2010 (56 faqe, 500 Lek / 4 €)

Nr. 2: Franz Nopcsa: Haus und Hausrat im katholischen Nordalbanien (1907); März 2010 (88 faqe, 600 Lek / 4,50 €)

Nr. 4: Konstantin Jireček: Albanien in der Vergangenheit und Skutari und sein Gebiet im Mittelalter; Oktober 2010 (60 faqe, 500 Lek / 4 €)

Nr. 5: Maximilian Lambertz: Zwischen Drin und Vojusa. Märchen aus Albanien; Februar 2012 (76 faqe, 600 Lek / 4,50 €)

Në gjuhën shqipe:

Nr. 3: Theodor Anton Ippen: Shkodra dhe Ultësira bregdetare e Shqipërisë së Veriut (1907); Prill 2010 (56 faqe, 500 Lek / 4 €)

Manfred Tagini

Foto