Mistikja dhe mitikja

Me mbështetje të Kulturkontakt Austria „Shkollat Austriake nëpër botë – vende të dialogut ndërkulturor “ mund të vinte në shkollën tonë autori i njohur austriak i librave për fëmijë dhe të rinj, Walter Thorwartl. Ai përpunoi me nxënës të klasave të teta ilustrime mbi temën „Mistikja dhe mitikja“. Të gjithë pjesëmarrësit punuan shumë, për këtë dhe rezultatet ishin shumë të mira! Janë realizuar vepra „të rralla“ arti!