Mensa

Sot filloi punën mensa e re. Dreka përgatitet për të gjithë të interesuarit nga qendra e gruas Hapat e Lehtë. Me anë të kësaj u arrit një hap i madh për një ushqim të leverdisshëm, por njëkohësisht të shëndetshëm në shkollë!

Foto