Hapja e kursit të Gjuhës Gjermane në Koplik i Sipërm

Më 8 nëntor mundëm të fillonim përsëri me kursin e Gjuhës Gjermane në shkollën 9-vjeçare “Ilir Dashi”. Në prani të drejtoreshës së shkollës Sadete Haxhiaj dhe mësueses së Gjuhë-Letërsi të shkollës sonë Irma Memçaj, u realizua hapja e kursit nën drejtimin e Manfred Taginit, drejtues i projektit “Gjermanishtja në veriun e Shqipërisë”. Kursi i gjermanishtes do të jepet nga Sidorela Lulaj, nxënëse e vitit të 5B-të, të shkollës sonë; kjo tregon që nxënësit tonë janë të aftë të drejtojnë kurse, dhe këtë e tregojnë shumë mirë rezultatet e shkëlqyera të fituara në shkollën tonë. Projekti financohet me mjete nga Ministria Austriake e Arsimit dhe Grave përmes projektit “Gjermanishtja në veriun e Shqipërisë. Ju falenderojmë për mbështetjen.

8.11.2014, Manfred Tagini

2014 11 08-1 004 Koplik i Siperm - Sprachkurseröffnung

2014 11 08-1 016 Koplik i Siperm - Sprachkurseröffnung

2014 11 08-1 024 Koplik i Siperm - Sprachkurseröffnung

2014 11 08-1 026 Koplik i Siperm - Sprachkurseröffnung

2014 11 08-1 030 Koplik i Siperm - Sprachkurseröffnung