Botimi raportit vjetor 2013/2014 i shkollës Austriake

Më 11 nëntor 2014 u botua raporti vjetor 2013/2014 i shkollës Austriake “Peter Mahringer”. Ai përfshinë ngjarjet më të rëndësishme të vitit shkollor, është e pasqyruar me shumë foto, përfshin 114 faqe dhe kushton 900 lek/7euro dhe mund të blihet në sekretarinë e shkollës (për nxënësit/et e shkollës libri do të kushtojë 700 lek)

Markus Offner, 11.11.2014

2014 11 11 Shkodra - ÖS - Jahrbuch erschienen