Konferenca ndërkombëtare “Enhancing Human Capital – Making Society Responsible in Times of Crisis”

Më 6 qershor, u zhvillua në Universitetin “ Marin Barleti” në Tiranë një konferencë internacionale me temë “Enhancing Human Capital – Making Society Responsible in Times of Crisis”. Hapja u bë përmes një referati mbi “Vocational Education and Training (VET) Reform, nga znj. Maria do Carmen Gomes, nga organizata ndërkombëtare e punës (ILO).
Një referat tjetër shumë interesant mbajti z. Frank Hantke, drejtues i fondacionit “Friedrich-Ebert” në Tiranë, i cili bëri krahasime edhe me politikat arsimore në vendet gjermanishtfolëse.
Në vijim u mbajtën referate shkencore mbi temën “Vocational and Education Training and Successful Career Transitions”, ndër të tjerë edhe nga znj. Sonila Limaj, drejtoreshë e Agjensisë Kombëtare të Arsimit Profesional.
Shkolla jonë ishte poashtu e ftuar të mbante një referat mbi këtë temë, ku prezantohej ekperienca e saj si shkollë profesional enë Shqipërinë e Veriut. Nxënësit Gentjan Palali dhe Ormir Gjurgjej (4A), të cilët përgatitën një prezantim shumë profesional. Përpunimi në gjuhën angleze i tekstit u bë nga kolegu Michael Maschek, të cilin e falenderoj shumë edhe për shoqërimin deri në Tiranë.

Markus Offner

IMG_0040

IMG_0065

IMG_0089

IMG_0106

IMG_0132