Fillimi i kursit të Gjuhës Gjermane në Grizhë

Më 8 nëntor mundëm të fillonim përsëri me kursin e Gjuhës Gjermane në shkollën 9-vjeçare “Muhamet Hasmuja”. Në prani të drejtorit të shkollës Berhan Manaj, u realizua hapja e kursit nën drejtimin e Manfred Taginit, drejtues i projektit “Gjermanishtja në veriun e Shqipërisë”. Kursi I gjermanishtes do të jepet nga Anisa Dukaj, nxënëse e vitit të 5-të, të shkollës sonë; kjo tregon që nxënësit tonë janë të aftë të drejtojnë kurse, dhe këtë e tregojnë shumë mirë rezultatet e shkëlqyera të fituara në shkollën tonë. Projekti financohet me mjete nga Ministria Austriake e Arsimit dhe Grave përmes projektit “Gjermanishtja në veriun e Shqipërisë. Ju falenderojmë për mbështetjen.

8.11.2014, Manfred Tagini

2014 11 08-3 060 Grizhe - Satellitenbild

2014 11 08-3 065 Grizhe - Sprachkurseröffnung

2014 11 08-3 074 Grizhe - Sprachkurseröffnung

2014 11 08-3 078 Grizhe - Sprachkurseröffnung

2014 11 08-3 084 Grizhe - Sprachkurseröffnung