Sindikata e bashkuar : Dorëzimi i monitorëve –LCD

Të hënën më 18. Prill 2011, iu dhuruan Shkollës Austriake nga Znj. Adriana Kroi dhe Z. Dr. Franz Müller nga Sindikata e Bashkuar (GÖD) 32 monitorë -LCD. Drejtoria e shkollës i falenderon për këtë mbështetje bujare.

Foto