Dita Europiane e Gjuhëve të Huaja

Në kuadër të Ditës Europiane të Gjuhëve të Huaja më 26.9.,një ditë përpara u zhvillua në shkollën Austriake një aktivitet i vogël. Jona Aliku, Elefteria Dardeli dhe Injacio Gjeluci përgatitën një prezantim të vogël për klasën 2A. Në këtë prezantim u dha një plan i parë për ditën e Gjuhëve të huaja dhe për domethënien e tyre.

15.9.2014, Manfred Tagini

2014 09 25 05 Shkodra - ÖS - Tag der Sprachen

2014 09 25 06 Shkodra - ÖS - Tag der Sprachen