Dita Europiane e Gjuhëve të Huaja, në EUIC-Shkodër

Në kuadër të ditës Europiane të Gjuhëve të Huaja u zhvillua një aktivitet nga EUIC, Shkodër. Me ftesën e kësaj zyre mund të merrnin pjesë edhe një grup nxënësish nga shkolla Austriake. Krahas prezantimeve të gjuhës italiane dhe asaj franceze, edhe nxënësit tonë kishin mundësi të referonin për gjuhën gjermane. Me një prezantim në Power-Point, Jona Aliku, Elefteria Dardeli dhe Injacio Gjeluci (viti 3A) referuan për zhvillimin dhe domethënien e ditës së gjuhëve dhe asaj gjermane në Europë.

26.9.2014, Manfred Tagini

2014 09 26-1 36 Shkodra - Europäischer Tag der Sprachen - ÖS-Präsentation

2014 09 26-1 28 Shkodra - Europäischer Tag der Sprachen - ÖS-Präsentation

2014 09 26-1 09 Shkodra - Europäischer Tag der Sprachen