Olimpiada e parë e gjuhës gjermane në shkollën tonë

Olimpiada e parë e gjuhës gjermane në shkollën tonë zhvilluar në Maj, dëshmoi që nxënëset dhe nxënësit tanë kanë njohuri të  mira gjuhësore pas përfundimit të klasës së 9/ 10 dhe klasës së 11.

Dy nxënësit/ et më të mira nga secili grup i gjuhës gjermane, dmth. 14 nxënës dhe nxënëse nga klasat e  9/10 (Lufi L., Dervishi A., Smakaj D., Shpani L., Qjeluçi I., Quku J., Beqi H., Geraci I., Kuci D., Geci K., Beqiri I., Jasini D., Mjacaj Xh., Pelinku B.) dhe katër nxënëse nga klasat e 11 (Simoni O., Hoxha I., Çekaj R., Rrotani Xh.) morën pjesë në provim dhe u testuan në kategoritë: dëgjim, lexim dhe shkrim.

Gjatë provimit me gojë juria u bind për aftësitë komunikuese të nxënësve.

Ja dhe renditja për klasat e 9/10                                       Për klasat e 11:

Vendi 1: Izmir Beqiri                                                             Vendi 1: Orsola Simoni

Vendi 2: Dea Smakaj                                                              Vendi 2: Xheronina Rrotani

Vendi 3: Liana Shpani                                                            Vendi 3: Rina Çekaj

Ju përgëzojmë përzemërsisht për jemi shumë të lumtur që kishim shumë pjesëmarrës të aftë.

Margit Herta

Fotografi: Manfred Tagini