Emi Kashi viziton Shkollën Austriake

Më 8 Mars 2013 vizitoi Emi Kashi Shkollën Austriake „Peter Mahringer“. Vajza e lindur në Shkodër përfundoi së fundmi në Vjenë punimin e saj të magjistraturës me titull “Mësimi i informatikës në Shkollën Teknike Austriake në Shqipëri”- Problemet dhe zgjidhjet e mundshme”. Emi Kashi dorëzoi në drejtorin një kopje të punimit të saj tashmë të aprovuar si dhe vizitoi klasën 3b, nxënësit e së cilës dhanë gjatë dy viteve të fundit intervista. Drejtorja e Shkollës Austriake, Gerlinde Tagini, përgëzoi Emi Kashin për punimin e magjistraturës dhe theksoi që rezultatet e tij paraqesin një punë të çmuar për zhvillimin e mëtejshëm të shkollës. Planifikohet që rezultatet e punimit të prezantohen në Shkodër në një format të përshtatshëm.

Manfred Tagini