Gjuha gjermane si lëndë në shkollat në Shkodër

Që nga viti shkollor 2012/2013 ofrohet në dy shkolla 9-vjeçare në Shkodër si gjuhë e huaj e dytë përveç gjuhës angleze edhe gjuha gjermane. Në shkollën 9-vjeçare „Branko Kadija“ lëndën „Gjuhë Gjermane“ e jep Nikolina Guri kurse në shkollën 9-vjeçare„Salo Halili“ Alban Volumi. Këtë vit shkollor gjuha gjermane do të zhvillohet në klasat e 3 deri në klasat e 5 me nga dy orë në javë , kurse vitin e ardhshëm shkollor do të ofrohet nga klasa e 3 deri në klasaën e 6 . Për ne është një kënaqësi e madhe që gjuha gjermane ofrohet në dy shkolla 9-vjeçare. Gjatë këtij viti shkollor ne i kemi vizituar shpesh këto shkolla. Me datë 12 dhe 13 Mars mund të shihja konkretisht përparimin e nxënësve të vegjël në të dyja shkollat. Si shkollë Austriake e shohim si detyrim edhe në të ardhmen që të mbështesim sa më shumë mësimdhënien e gjuhës gjermane. Ne i ndihmuam mësuesit e gjermanishtes në këto dy shkolla me materiale mësimorë.
Manfred Tagini