Kurset e Gjuhës Gjermane në Koplik

Edhe këtë vit shkollor zhvillohen kurse të gjuhës gjermane në shkollën 9-vjeçare „Abdyl Bajraktari“ në Koplik. Për herë të parë këtë kurs e frekuenton dhe një nxënëse nga Reçi (Komuna Shkrel). Ashtu si tre vitet e kaluar shkollor, edhe këtë vit ato do të drejtohen nga Skender Curraj. Drejtues i këtij projekti, i cili u nis nga Shkolla Austriake „Peter Mahringer“ dhe financohet nga Shoqata Austri-Shqipëri, është Manfred Tagini.

Manfred Tagini

Foto