Kurset e gjuhës të Shkodranëve me rrënjë autriake

Me 23 Tetor filloi në shkollën austriake një kurs i gjuhës gjermane i financuar nga Shoqata Austri- Shqipëri.

Të interesuarit rrjedhin nga grupi i Shkodranëve me rrënjë austriake, pra i atyre familjeve shkodrane, të cilët ndihen të lidhur në mënyrë veçantë me Austrinë dhe një pjesë e tyre kanë edhe rrënjë (të vjetra) austriake. Drejtoresha, Gerlinde Tagini, e cila punoi shumë për financimin e kursit dhe Manfred Tagini përshëndetën nxënësit e kurist të gjermanishtes dhe falenderuan mësuesen e gjermanishtes, Roberta Naraçi, e cila do të merret me dhënies e mësimit të gjermanishtes (edhe vitin e kaluar u ofrua dhe u realizua një kurs i tillë). Një falenderim i veçantë vlen për Zonjën HR Elfriede Kulnig, e cila, në pozicionin e presidentes ekzekutive të Shoqatës Austri-Shqipër,i mundësoi këtë kurs.

Foto