Vizitë në arkivin“Marubi“ dhe në Konsullatën e Nderit së Austrisë

Më 25 Shtator 2012, mësueset dhe mësuesit e shkollës „Peter Mahringer“ bënë një vizitë në fototekën kombëtare Marubi, e njohur dhe si arkivi fotografik më i rëndësishëm në Ballkan. Pas një prezantimi të drejtorit të arkivit Marubi, Luçjan Bedeni, patëm mundësi të shohim ekspozitën me fotografi, e cila mundëson një vizion të gjerë në historinë e Shqipërisë. Më pas vijoi një vizitë në Konsullatën e Nderit së Austrisë në Shkodër, ku u pritëm nga konsulli i nderit, z. Leqejza dhe asistentja e tij Edina Paleviq. Ata na parashtuan punën e përditshme në një konsullatë. Në vijim mësueset dhe mësuesit e shkollës a akomoduan në një nga lokalet e qytetit për të shkëmbyer disa fjalë.

Informacione të mëtejshëm:

http://www.shkoder.net/foto/foto_mf.htm

http://www.shkodra-honorarkonsulat.com/kontakto.html

Gerlinde dhe Manfred Tagini

Foto