Vizitë nga universiteti „Polis”

Më 16.02.2016 në shkollën austriake patëm një vizitë të shkurtër nga një delegacion i universitetit privat „Polis“.
Përfaqësues nga „Polis“ prezantuan para maturantëve tanë degët e këtij universiteti.

Shkoder, 16.02.2016
Brilanda Fishta

DSCN6522

DSCN6524

DSCN6526