Vizitë në shkollën 9- vjeçare „Salo Halili“ në Shkodër

Më 13.10, vizitoi një grup nga shkolla Austriake (koordinatori i gjuhës gjermane Markus Offner dhe drejtuesi i projektit „Gjuha gjermane në Shqipërinë e Veriut „, Manfred Tagini) shkollën 9-vjeçare “Salo Halili” në Shkodër. Që nga viti shkollor 2012/2013, përveç lëndës së gjuhës angleze zhvillohet në shkollë edhe lënda e gjuhës gjermane, me mësues Alban Volumi. Ne ndoqëm një orë mësimi në një klasë të pestë dhe pamë nga afër përparimin e nxënësve të vegjël. Në fund dhuruam një CD-Player për orën e gjuhës gjermane, financuar nga Ministria Federale e Arsimit e Republikës së Austrisë, projekti „Gjuha gjermane në Shqipërinë e Veriut „.

13.11.2013; Markus Offner und Manfred Tagini

a

b.a

c.a

d.a