Fillimi i Kurseve të Gjermanishtes në Koplik

Me 17. 10. 2009 u hap në mënyrë festive nën praninë e Drejtoreshës së Shkollës Austriake Shkodër, Mag Gerlinde Taginikursi i Gjermanishtes në qytetin e Koplikut i organizuar nga Fondacioni Shkollor dhe nga Shkolla Austriake Shkodër.

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Shkollës 9-vjeçare “Abdyl Bajraktari” ofrohet për nxënësit e klasës së 8 një kurs i Gjuhës Gjermane me tri orë mësimore në javë. Është hera e parë, që nxënësit në rrethin e Koplikut mund të mësojnë Gjuhën Gjermane. Kursi financohet nga Fondacioni Shkollor Austriak, kurse nga ana e Drejtorisë së shkollës9-vjeçare “Abdyl Bajraktari” në Koplik u vunë në dispozicion klasat.

Koordinator: Manfred Tagini

Drejtuese e Projektit: Brilanda Fishta

Foto