7 dhe 8 Marsi- Dita e mësueses / mësuesit dhe e gruas

Me rastin e këtyre festave nxënësit dhe nxënëset e shkollës sonë nën drejtimin e zonjës Syriha Ademovi ofruan një program të larmishëm. U shfaqën skena të shkurtra teatrore dhe kërcime. U lexuan poezi dhe u ilustruan me anë të projektorit. Për mësuesit u përgatit një kuic-konkurs midis shteteve. Pati inserte muzikore dhe një prezantim mbi shkollën e parë shqiptare në Korçë.

Më pas vijoi dhënia e çmimeve për nxënësit, që kishin marrë pjesë në konkurse.

Çmimin e parë në konkursin e shkrimit: Orsola Simoni,

në konkursin e pikturës: Manjola Palali

dhe në konkursin e fotografisë: Albion Gjoni.

Mbylljen e programit e formoi një valle e përbashkët popullore.

Këtu fotot e Albion Gjonit

Foto