26 Shtatori – Dita europiane e gjuhëve të huaja

Në vitin 2011 „Viti europian i gjuhëve“, për ti dhënë rëndësi e veçantë vlerës së gjuhëve dhe kulturave dhe për të ruajtur trashëgiminë e 200 gjuhëve europiane, u caktua nga Këshilli i Europës dhe nga Bashkimi Europian „ Dita europiane e gjuhëve të huaja“.

Përmes aktiviteteve informative sensibilizohet publiku i gjerë në gjithë Europën për shumëllojshmërinë gjuhësore në kontinentin tonë dhe apelohet që ajo të kurohet dhe të mësohen gjuhë të huaja.

Me rastin e „Ditës europiane të gjuhëve të huaja“ nxënëset dhe nxënësit e klasës 3a ishin të pranishëm në një aktivitet informativ në EUIC Shkodër, zyrën e Informacionit të Bashkimit

Europian, dhe patën mundësi të fitonin njohuri mbi shumëllojshmërinë gjuhësore të Europës.

Shkolla Austriake në Shkodër falenderon përzemërsisht drejtorin e Zyrës së Informacionit të Bashkimit Europian, Z. Ermir Hoti, për ftesën në këtë aktivitet informues, zhvilluar në ambientet e EUIC/së me rastin e „Ditës europiane të gjuhëve të huaja“.

Markus Offner dhe Manfred Tagini

Foto