Monthly Archives: January 2012

Kurse të gjuhës në Rubik

Edhe në këtë vit shkollor zhvillohen sërish dy kurse të gjuhës gjermane në Rubik – një kurs për shkollën 9-vjeçare dhe një kurs për shkollën e mesme industriale. Ashtu si një vit më përpara, kurset mbahen sërish nga Brunilda Shtjefandrej. Drejtues i projekti, i cili u mor përsipër nga Shkolla Austriake „Peter Mahringer“, është Manfred Tagini. Të dy kurset financohen nga firma DCM DECOmetal, firmë e cila është shumë aktive në rajon.

Manfred Tagini

Foto