Monthly Archives: August 2011

Vizitë e shkollës së mesme pedagogjike Tirol

Në kuadër të udhëtimit studimor „Autria dhe BE: Shqipëria – Maqedonia – Kosova – optimizëm në ballkanin përendimor, vizituan 20 mësues dhe mësuese të shkollës pedagogjike nga Tiroli i Jugut dhe i Veriut shkollën tonë. Pas fjaës së drejtoreshës Gerlinde Tagini dhe së Manfred Tagini vijoi një diskusion intensiv. Programin prej rreth 2 ½ orësh e mbylli një vizitë në ndërtesën e shkollës.

Foto