Takimi i 10 i Shoqatës së mësuesave të gjermanishtes

Me 23 dhe 24 Tetor 2010 u zhvillua në Tiranë në sallat e Universitetit takimi i 10 i Shoqatës së mësuesave të gjermanishtes.

Tema e takimit të këtij viti ishte „Tu mësosh nxënësve dhe studentave gjermanishten në shkolla dhe në Universitete“. U trajtuan tendenca të reja dhe të rëndësishme si mësimi në seksionin dygjuhësh, riorientimi i Gjermanistikës në Shqipëri dhe në vende tjera.

Për shkollën Austriake Shkodër „Peter Mahringer“ u mbajt nga Manfred Tagini një prezantim me temë „Të mësosh Gjermanishten në rrethana të një profesioni – nën shembullin e Shkollës Austriake Shkodër. Paraqitja kishte të bënte me diskusionin që ,ka vite që mbahet, në lidhje me marrëdhëniet arsim profesional, mësim profesional në gjermanisht, mësim „tradicional“ gjermanishteje si dhe theksoi në kushtet specifike për të përvetësuar një gjuhë në kuadër të një profesioni.

Nga Brikena Kadzadej, kryetare e shoqatës, u përshëndetën rreth 50 të ftuarit. Në takim morën pjesë përveç kolegëve nga Shqipëria edhe kolegë dhe kolege nga Maqedonia, Kosova, Zvicra, Gjermania dhe Austria.

Foto